อุปกรณ์ประกอบสนามและอุปกรณ์ในกีฬาเซปักตะกร้อ

นอกจากในกีฬาเซปักตะกร้อนั้นจะมีสนามแล้วยังจำเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์ประกอบสนามและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นด้วย ในวันนี้เราจึงจะมาอธิบายส่วนประกอบในสนามและอุปกรณ์ที่ใช้เล่นของกีฬานี้ให้เพื่อนได้ลองทำความเข้าใจกัน

ส่วนประกอบในสนามและอุปกรณ์ในกีฬานี้ประกอบด้วย

  1. เสา

โดยจะมีความสูง 1.55 เมตร แต่ของผู้หญิงจะสูง 1.45 เมตร ตั้งอย่างมั่นคงและทำจากวัสดุที่แข็งแรงพอที่จะสามารถขึงตะข่ายได้และต้องมีรัศมีไม่เกิน4 เซนติเมตร ตำแหน่งของเสาให้ตั้งหรือวางไว้อย่างมั่นคงนอกสนามตรงกับแนวเส้นกลาง  ห่างจากเส้นข้าง 30 เซนติเมตร

  1. ตาข่าย

ทำด้วยเชือกอย่างดีหรือไนล่อน มีรูตาข่ายกว้าง 6–8 เซนติเมตร ความกว้างของผืนตาข่าย 70 เซนติเมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 6.10 เมตร ให้มีวัสดุที่ทำเป็นแถบกว้าง 5 เซนติเมตร ตรงด้านข้างของตาข่ายทั้งสองด้านจากด้านบนถึงด้านล่างตรงกับแนวเส้นข้างเรียกว่า “แถบแสดงเขตสนาม” มีขนาดความกว้าง 5 ซนติเมตรทั้งบนและล่าง โดยมีเชือกธรรมดาหรือเชือกไนล่อนร้อยผ่านแถบและขึงตาข่ายให้ตึงเสมอระดับหัวเสา ความสูงของตาข่ายโดยวัดจากพื้นถึงส่วนบนของตาข่ายที่กึ่งกลางสนามมีความสูง 1.52 เมตร  ผู้หญิง 1.42 เมตร  และวัดตรงเสาทั้งสองด้านมีความสูง  1.55 เมตร  ผู้หญิง  1.45 เมตร

  1. ลูกตะกร้อ

มีลักษณะเป็นทรงกลม ทำด้วยหวายหรือใยสงเคราะห์ชั้นเดียวมี 12 รู กับ 20 จุดตัดไขว้ หากทำด้วยหวายต้องมีจำนวน   9 – 11 เส้น ขนาดของเส้นรอบวงต้องไม่น้อยกว่า 42 เซนติเมตร และไม่มากกว่า 44 เซนติเมตร  ผู้หญิง 43 – 45 เซนติเมตร น้ำหนักก่อนใช้แข่งขันต้องไม่น้อยกว่า 170 กรัม และไม่เกินกว่า 180 กรัม  ผู้หญิง 150 – 160 กรัม

พื้นสนามของกีฬาเซปักตะกร้อนั้นต้องมีความยาว 13.40 เมตร และกว้าง 6.10  เมตร ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางเมื่อวัดจากพื้นสนามสูงขึ้นไป 8 เมตร พื้นสนามไม่ควรเป็นสนามหญ้าหรือทราย จากนี้เส้นสนามจะต้องมีขนาดไม่กว้างกว่า 4 เซนติเมตร โดยให้ตีเส้นจากกรอบนอกเข้ามาในสนามและถือเป็นพื้นที่ของสนามแข่งด้วย และเส้นเขตสนามทุกเส้นต้องห่างจากสิ่งกีดขวางอย่างน้อย 3 เมตร เส้นกลางต้องมีความกว้างของเส้น 2 เซนติเมตร โดยต้องแบ่งพื้นที่สนามเท่ากันทั้งสองฝั่ง ทางด้านเส้นเสี้ยววงกลมที่มุมสนามแต่ละด้านตรงเส้นกลาง จุดศูนย์กลางต้องอยู่ที่กึ่งกลางของเส้นกลางตัดกับขอบด้านในเส้นข้าง โดยมีรัศมี 90 เซนติเมตร และให้ตีเส้นนขนาดความกว้าง 4 เซนติเมตร นอกรัศมี 90 เซนติเมตร ส่วนวงกลมเสิร์ฟให้มีรัศมี 30 เซนติเมตร โดยวัดจากจุดกงกลางของเส้นหลังไปในสนาม 2.45 เมตร และวัดจากขอบด้านนอกของเส้นข้างไปในสนาม 3.05 เมตร  และวัดจากขอบด้านนอกของเส้นข้างเข้าไปในสนาม 3.05 เมตร ใช้ตรงจุดตัดจากเส้นหลังและเส้นข้างเป็นจุดศูนย์กลาง แล้วเขียนเส้นวงกลมขนาดความกว้าง 4 เซนติเมตร นอกเขตรัศมี 30 เซนติเมตร

 

อุปกรณ์ประกอบสนามและอุปกรณ์ในกีฬาเซปักตะกร้อ